ประเภทสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
สินค้าของเรา
ชื่อสินค้า : คอนโซลโบราณ ศิลปะเจ๋อเจียง (ทำสีใหม่)
ขนาด : กว้าง 171 ลึก 33 สูง 87ซม
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ตู้กับข้าวโบราณ ศิลปะเจ๋อเจียง สีฟ้าอ่อน
ขนาด : กว้าง 113 ลึก 58 สูง 187ซม
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ตู้กับข้าวโบราณ ศิลปะเจ๋อเจียง สีฟ้า
ขนาด : กว้าง 106 ลึก 54 สูง 183ซม
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ประตูจีนโบราณ สีไม้อ่อน ศิลปะซานซี
ขนาด : กว้าง 83 ลึก 7 สูง 220ซม
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : คอนโซลโบราณ ศิลปะซานซี
ขนาด : กว้าง 224 ลึก 31 สูง 101ซม
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ฉากโบราณ ศิลปะแต้จิ๋ว (4 แผ่น)
ขนาด : กว้าง 48 ลึก 4 สูง 227ซม
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ตู้เสื้อผ้าโบราณ ศิลปะหนิงโป
ขนาด : กว้าง 106 ลึก 69 สูง 171ซม
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : เตียงโบราณ ศิลปะเส้าซิง
ขนาด : กว้าง 219 ลึก 166 สูง 219ซม
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : กระจกโบราณ ศิลปะทิเบต
ขนาด : กว้าง 105 ลึก 5 สูง 205ซม
อ่านรายละเอียด