ประเภทสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
ชื่อสินค้า : ตู้ยาจีนโบราณ ศิลปะซานซี
ชื่อสินค้า : ตู้ยาจีนโบราณ ศิลปะซานซี
รหัสสินค้า : 140,000 Baht
ขนาดสินค้า : กว้าง 101 * ยาว 43 * สูง 187 (ซม.)
แหล่งที่มา : ซานซี
สภาพสินค้า : สินค้าเก่า
>>