ประเภทสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
สินค้าของเรา
ชื่อสินค้า : ฉากโบราณ เดิมๆ ศิลปะแต้จิ๋ว
ขนาด : กว้าง 66 ยาว 5 สูง 345 ซม. / แผ่น
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ประตูโบราณ ศิลปะแต้จิ๋ว
ขนาด : กว้าง 42 ยาว 5 สูง 195 ซม.
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ฉากเก่า ฝู๋เจี้ยน (ชุด 4 แผ่น)
ขนาด : กว้าง 61 ยาว 5 สูง 249 ซม.
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ฉากบังตา ศิลปะเจ๋อเจียง (6 แผ่น)
ขนาด : กว้าง 40 ยาว 35 สูง 146 ซม.
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ฉากโบราณ ศิลปะแต้จิ๋ว ลายดอกไม้ (2แผ่น)
ขนาด : กว้าง 58 ยาว 5 สูง 275 ซม.
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ฉากโบราณ ศิลปะแต้จิ๋ว (4แผ่น)
ขนาด : กว้าง 60 ยาว 5 สูง 300 ซม.
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ฉากโบราณ ศิลปะฝู๋เจี้ยน (6แผ่น)
ขนาด : กว้าง 59 ยาว 4.5 สูง 271 ซม.
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ฉากโบราณ ศิลปะฝู๋เจี้ยน (4แผ่น)
ขนาด : กว้าง 53 ยาว 5 สูง 253 ซม.
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ฉากโบราณ ศิลปะฝู๋เจี้ยน (4แผ่น)
ขนาด : กว้าง 52 ยาว 5 สูง 252 ซม.
อ่านรายละเอียด
>>