ประเภทสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
สินค้าของเรา
ชื่อสินค้า : ตู้ใหม่ ทิเบต
ขนาด : กว้าง 140 * ยาว 38 * สูง 111 (ซม.)
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ตู้โบราณ ศิลปะซานซี
ขนาด : กว้าง 104 * ยาว 45 * สูง 87 (ซม.)
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ตู้โบราณ ศิลปะฝู๋เจี้ยน
ขนาด : กว้าง 82 * ยาว 35 * สูง 86 (ซม.)
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ตู้โบราณ ศิลปะมองโกเลีย
ขนาด : กว้าง 101 * ยาว 44 * สูง 87 (ซม.)
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ตู้โบราณ ศิลปะชิงไห่
ขนาด : กว้าง 96 * ยาว 41 * สูง 86 (ซม.)
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ตู้โบราณ ศิลปะมองโกเลีย
ขนาด : กว้าง 100 * ยาว 42 * สูง 86 (ซม.)
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ตู้สีฟ้า งานทำใหม่
ขนาด : กว้าง 152 * ยาว 45 * สูง 83 (ซม.)
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ตู้ใหม่ ทิเบต
ขนาด : กว้าง 70 * ยาว 48 * สูง 131 (ซม.)
อ่านรายละเอียด
ชื่อสินค้า : ตู้โบราณ ศิลปะกันซู่
ขนาด : กว้าง 109 ยาว 43 สูง 85 ซม.
อ่านรายละเอียด
>>